Häng på högräntefonden som växlar upp!

Högräntemarknaden laddar för en större revansch. Räntesänkningar och en ekonomisk återhämtning ger stöd. Timingen har sällan varit bättre och vi har byggt på våra offensiva positioner inför 2024.

/ Stefan Westfeldt, Chefsförvaltare – Vinga Corporate Bond

Varför ser vi ljust på framtiden?

Inflationen var aldrig ett systemfel utan drivet av pandemin och kriget. Lågkonjunkturen blev inte djup och nu påbörjar en återhämtning med hjälp av centralbankerna. Marknaden priser in en stor mängd problem som vi inte tror realiseras.

  • Fondens kupongintäkt per år är 10% och yielden är 15%
  • Den svenska högräntemarknaden är för billig i förhållande till andra marknader
  • Fastighetssektorn är igenom det värsta och nu minskar pressen med lägre räntor
  • Vi fokuserar på innovativa sektorledare utan att låta någon sektor dominera

VÄRDEUTVECKLING - VINGA A

Fondens yield indikerar en potentiell uppgång på 15% under 2024

Så handlar du Vinga Corporate Bond

Här är några av de handelsplattformar där du kan köpa Vinga Corporate Bond. Mer information hittar du på respektive webbplats.

Fakta om fonden

En högräntefond med fokus på stabil avkastning och nordisk innovation. Fonden handlar huvudsakligen obligationer utgivna av nordiska företag och vänder sig till investerare som har en placeringshorisont om 2-3 år.

  • Identifierar innovativa sektorledare med positiv kreditvärdighetstrend
  • Erfaret förvaltningsteam med bra historiskt resultat
  • En aktivt förvaltad fond
  • Riskmedvetna med integrerad ESG riskprocess (Artikel 8)

Förvaltare Stefan Westfeldt

Jag som ansvarar för Vinga Corporate Bond har förvaltat företagsobligationer i över 20 år, bl.a. som portföljförvaltare och ansvarig för kreditportföljerna på Storebrand Kapitalförvaltning i Oslo.

Mitt och teamets ledord är att bygga en egen oberoende analys och våga låta den få genomslag i hur portföljer sätts samman. Förvaltningen bygger på konceptet att portföljer går bäst när antalet positioner är relativt få och där risker istället sprids över sektorer och marknader.

Som doktor i Finansiell ekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg håller jag även föreläsningar inom ”Avancerad kreditanalys”, bl.a vid Norges Handelshögskola.

Stefan, varför bör företagsobligationer vara en naturlig del av en välbalanserad investeringportfölj?

  • Företagsobligationer ger en attraktiv avkastning över tid. Du får den underliggande räntan i ekonomin plus ett extra påslag. Företagsobligation balanserar en aktieportfölj på ett bra sätt utan att du ger upp mycket avkastning. Marknaderna reagerar olika på kriser vilket både kreditkrisen och IT-krisen är exempel på.
stefan föreläser

Vingas månadsbrev

Ta del av vår marknadskommentar, sammanfattning över månaden som gått och våra utsikter på framtiden.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Checkboxes

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Kontakta oss för mer information.