Vinga Corporate Bond

En högräntefond med fokus på stabil avkastning och nordisk innovation

Se vår videoHandla fonden

Vi är övertygade om att ledande avkastning går hand i hand med att främja miljörelaterade och sociala faktorer

/ Vinga Corporate Bond har en förväntad avkastning om 6-8 procent per år /

morningstar
top 3 morningstar
top 3 avanza nordnet

HÄR KAN DU KÖPA VINGA CORPORATE BOND:

/ AVKASTNING – 1 MÅNAD /

+0,79%

/ AVKASTNING – 3 MÅNADER /

+2,38%

/ AVKASTNING – 1 ÅR /

+10,57%

/ VÄRDEUTVECKLING (VINGA A) /

Månadskommentar

Hur såg utvecklingen ut föregående månad och hur ser vi på den närmsta framtiden? Här gör vi en snabb summering och analys av den gångna månadens aktivitet i fonden.

högräntepodden

Högräntepodden

Fokus för denna podcast är den nordiska högräntemarknaden men vi spinner gärna ut i diskussioner om ekonomiska trender, makroekonomin och mycket mer. Du hittar den där poddar finns.

Nyheter

/ OM FONDEN /

Vinga Corporate Bond

Fonden är aktivt förvaltad, vilket innebär att förvaltarna väljer ut obligationer på sina egna meriter efter noggrann analys av respektive företag och marknad. Fonden handlar huvudsakligen obligationer utgivna av nordiska företag och vänder sig till investerare som har en placeringshorisont om 2-3 år.

Huvudinriktningen är företagsobligationer i högräntesegmentet (”high yield”) med lägre kreditrating, men fonden kan även placera i instrument med högre kreditrating samt i instrument utan kreditrating. Minst 70 procent av fondens kapital ska vara investerat i företagsobligationer och förvaltarna kan använda sig av derivat som ett led i fondens placeringsinriktning samt för att reducera oönskad risk.

Fondens strikta riskhanteringsmodell tillåter endast investeringar som riskmässigt kompletterar varandra, vilket motverkar överdriven optimism gällande en viss sektor. Den genomsnittliga återstående räntebindningstiden (durationen) för fondens placeringar ligger i intervallet 1-6 år.

Fondens målsättning är att uppnå en god kapitaltillväxt som över en tidsperiod på 3 år överträffar utvecklingen för fondens jämförelseindex vilket är OMRX T-BILL +2 procentenheter per år.

FAKTA

tabell UCITS fond
UCITS-fond

FÖRVALTARE

stefan portrait

Stefan Westfeldt
Stefan är chefsförvaltare för Vinga Corporate Bond och har varit i finansbranschen sedan 1997. Stefan är doktor i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och föreläser i kreditanalys vid Norges Handelshögskola.

RISK

Riskgrupp 3

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

.

RISK

riskgrupp 3

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Så handlar du Vinga Corporate Bond

Vinga Corporate Bond finns tillgänglig via Allfunds fondplattform, vilket är en plattform som många av finansbranschens aktörer använder för fondhandel. Vinga Corporate Bond har idag uppsatta handelskanaler med aktörerna nedan.

SIP NORDIC

SIP Nordic Fondkommission AB erbjuder flera sorters depåer och konton för privatpersoner och företag. SIP Nordic är ett tillståndspliktigt värdepappersbolag.

LÄS MER OCH Skapa konto  arrow

HUBINS

Hubins AB erbjuder, via försäkringsbolaget Quantum Leben AG, en kapitalförsäkring med det mest flexibla utbudet av investeringar i Norden. Hubins har tillstånd att bedriva försäkringsdistribution och står under Finansinspektionens tillsyn.

LÄS MER OCH Skapa konto arrow

NORDNET

Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar.

LÄS MER OCH Skapa konto arrow

AVANZA

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999.

LÄS MER OCH Skapa konto arrow

SustainAX logo

Vinga samarbetar med sustainAX som utför ledande ESG-analys med fokus på mindre och medelstora nordiska bolag.

Vinga främjar hållbarhet

/ HÅLLBARA BOLAG ÄR FRAMTIDENS VINNARE /

Vinga Corporate Bond är en artikel 8-fond enligt SFDR. Det betyder att Vinga är en så kallad ljusgrön fond som gynnar och tar hänsyn till miljömässiga och sociala aspekter i sina investeringsbeslut. Vi genomför hållbarhetsanalyser av samtliga innehav och främjar de bolag som tar ett större ansvar. Bolag och sektorer som vi bedömer har för stora hållbarhetsutmaningar exkluderas. Bolag som vi vill addera men som inte har kommit långt i sitt hållbarhetsarbete startar vi en engagemangsprocess med.

LÄS VÅR HÅLLBARHETSSTRATEGI arrow

SustainAX logo

Vinga samarbetar med sustainAX som utför ledande ESG-analys med fokus på mindre och medelstora nordiska bolag.

skärgården i göteborg
Legalt

Fondbolag
Vinga Corporate Bond är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder. ​Fondbolaget för Vinga Corporate Bond är AIFM Capital AB, dotterbolag till AIFM Group AB. Administration av fonden sker genom ett uppdragsavtal med AIF Management AB.

Förvaltare​​
Vinga Corporate Bond förvaltas som diskretionärt mandat av SIP Nordic Fondkommission AB. SIP Nordic Fondkommission AB är ett svenskt tillståndspliktigt värdepappersbolag. Bolaget står under Finansinspektionens tillsyn. Ansvarig förvaltare för fonden är Stefan Westfeldt.

Fondbolag: AIFM Capital AB
Fondadministration: AIF Management AB
Förvaltare: SIP Nordic Fondkommission AB
Förvaringsinstitut: Swedbank AB

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev.